За лакше прекршаје, за које је предвиђена казна у фиксном износу,
издаје се прекршајни налог на лицу места
1
Рок плаћања казне путем налога је
8 дана
Ако се у том року казна плати -
износ се умањује за половину
Дужи рок за признање одговорности:
крајњи рок је до првостепене пресуде
Продужење рока доводи до
бржег спровођења закона
Достава се врши на адресу на којој је лице пријављено, стварну
адресу становања и на радно место
Свако пунолетно лице које се затекне на адреси, па и колега,
може преузети коверту
Позиви и решења могу се доставити и
електронским путем
Уместо новчане санкције може се изрећи
друштвено користан рад
Казне се могу платити на рате
у року од 6 (шест) месеци
Формиран је
јединствени регистар са свим подацима
о прекршајима и санкцијама
Судије су информисане о ранијим прекршајима грађана
што може пооштрити или ублажити санкцију
Подаци из регистра се бришу
уколико се у року од 4 (четири) године од дана правоснажности пресуде не начини нови прекршај
Формиран је
јединствени регистар са подацима
о лицима која после правоснажних и извршних одлука нису платила казне
Ако се казна не плати, не могу се издати или продужити
одређена документа
(нпр. саобраћајна, возачка, итд.)